x 

Môj košík:

Prázdny košík -  


Naša kamenná predajňa:

Adresa:

Podlužany 307

95652

Ďalšie informácie:

Obchodné meno: Ján Buchel Real bike

IČO: 50191489

Miesto podnikania: 95652 Podlužany 307

Zapísaný v Živnostesnkom registry: OU-BN-OZP-2016/001484-2 č. živnostenského registra: 310-8866

Tel.: 0919 041 151

Email: info@realbike.sk

Názov a adresa dozorného orgánu:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru:

tel. č. 032/6400 109

fax č. 032/6400 108